پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

توسعه یک بازی اکشن نقش‌آفرینی بزرگ با اسم رمز Project 12 توسط شرکت DON’T NOD

توسعه یک بازی اکشن نقش‌آفرینی بزرگ با اسم رمز Project 12 توسط شرکت DON’T NOD

شرکت DON’T NOD تأیید کرد که روی یک بازی اکشن نقش‌آفرینی با مقیاس بزرگ با اسم رمز Project 12 کار می‌کند که در سال ۲۰۲۵ عرضه می‌شود.

منبع


منتشر شده

در

,

توسط