قرار منع تعقیب فیلیمو صادر شده است اما ساترا همچنان شکایتش را پیگیری می‌کند، چراکه رئیس ساترا می‌گوید فرصت قانونی برای اعتراض به این حکم وجود دارد.


منبع