ارتش ایالات متحده به‌دنبال شناسایی بالن جاسوسی چینی، سه جسم ناشناس پرنده‌ی دیگر را ساقط کرد. اما چرا آسمان آمریکا ناگهان مملو از یوفو شد؟


منبع