طبق آمار منتشر شده، سرقت خودرو به‌طور متوسط فقط 2 دقیقه زمان می‌برد! بله درست خواندید. این یعنی، تنها در کسری از زمان سارقان می‌توانند ماشین شما را سرقت کنند. با نگاهی به آمار و ارقام خودروهایی که به‌طور سالانه دزدیده می‌شوند، متوجه می‌شویم که استفاده از وسایل ناکارآمدی مانند قفل فرمان، قفل پدال، دزدگیر […]

منبع