بسیاری از مردم معتقدند که نور آبی صفحه‌نمایش گوشی‌های هوشمند به چشم آسیب می‌زند. آیا این ادعا با واقعیت هم‌خوانی دارد؟


منبع