شرکت نورالینک تحت مدیریت ایلان ماسک که در زمینه پیوند مغز انسان به کامپیوتر فعالیت می‌کند، اخیرا متهم به انتقال مواد آلوده خطرناک بدون ایمنی کافی شد.


منبع