اختلال در کلودفلر بسیاری از سرویس‌ها را از کار انداخت و دسترسی به وب‌سایت‌هایی را ناممکن کرد که از آن استفاده می‌کردند؛ اما این تمام تبعات آن نبود.


منبع