پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

متهم جدید پرونده دنیاگیری کرونا؛ اکنون سگ‌راکون‌های بازار ووهان چین مظنون اصلی هستند


نمونه‌های ژنتیکی مربوط به بازاری که به‌تازگی در یکی از پایگاه‌های داده چینی آپلود شده بودند، پس از طرح سؤال دانشمندان درباره آن‌ها حذف شدند.


منبع


منتشر شده

در

, ,

توسط