پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

وجود یک ابرزمین در منظومه شمسی می‌تواند سیاره ما را نابود کند


ابرزمین‌ها با وجود فراوانی در کهکشان راه شیری، در منظومه ما یافت نمی‌شوند. اگر چنین جهانی در مجاورت ما وجود داشت عواقبی ویرانگر در انتظارمان بود.


منبع


منتشر شده

در

, ,

توسط