پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

تلگرام باز هم واتساپ را به تمسخر گرفت


حساب توییتری پیام‌رسان تلگرام به‌طور غیرمستقیم گفته که مالکیت متا (فیسبوک سابق) باعث می‌شود واتساپ پیام‌رسانی ترسناک باشد.


منبع


توسط