پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

در اندروید ۱۴ دلیل دسترسی برنامه‌ها به داده‌های مختلف احتمالاً به‌طورمستقیم نمایش داده می‌شود


گوگل احتمالاً بخش ایمنی داده‌ی گوگل‌پلی را با اندروید ۱۴ ادغام می‌کند و بدین‌ترتیب دلیل نیاز برنامه‌ها به دسترسی‌های مختلف با روشی بهتر نمایش می‌یابد.


منبع


منتشر شده

در

, , ,

توسط