صفحه اصلی | فرم درخواست / ثبت شکایات | پیش فاکتور | مدیریت پنل پیامکی | همکاری با ما | ورود / ثبت نام فانوشت

يارانه نقدي چقدر است؟

«ميزان يارانه نقدي، جايگاه فيش حقوق در خوشه‌بندي‌ها، نحوه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و کالاهاي اساسي، تورم ناشي از اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها و…» بخشي از پرسش‌هاي اين روزهاي مردم درباره قانون هدفمندکردن يارانه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان دولتي، در سال نخست اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها تصميم گرفته شده است جمعيت کشور به سه خوشه تقسيم‌بندي شوند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل مي‌شود، حدود 30 ميليون نفر، در خوشه دوم دهک‌هاي پنجم تا هفتم جامعه با 17 ميليون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهک‌هاي هشتم تا دهم با 14 ميليون نفر قرار گرفته‌اند.

مقامات دولتي اعلام کرده اند که ‌يارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت مي شود ؛ توضيح آنکه درآمد خانواده شش نفري در خوشه يک ، کمتر از 473 هزار تومان است. به عبارت ديگر، خانوار شش نفره اي که درآمدش بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار مي گيرد و خانوار شش نفره اي که بيش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار مي گيرد.

همچنين در خوشه يک، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ريال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر يک ميليون و 303 هزار و سه ريال است.

برهمين اساس، در پي تماس‌هاي مکرر کاربران خبرگزاري مهر درباره برخي ابهامات پرداخت يارانه نقدي به خانوار و نحوه خوشه بندي جمعيت کشور، اين خبرگزاري در گزارشي به بررسي اين موضوع پرداخت.

فيش حقوق جايگاهي در خوشه بندي‌ها ندارد

آيا فيش حقوق ماهانه سرپرست خانوار معيار تعيين دهکهاي جامعه هستند؟

اين يکي از پرسشهاي موجود در اين باره است. خبرنگار مهر از کارگروه تحول اقتصادي دولت کسب اطلاع کرد: براساس پنج معيار غيردرآمدي «خودرو، مسکن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانکي» دهک‌بندي‌ها انجام خواهد شد.

بدين ترتيب مشاهده مي‌شود که در نحوه تعيين خوشه بندي‌ها، فيش حقوق سرپرست خانوار تاتيري در آن ندارد و متغييرهاي غيردرآمدي، دهک‌بندي‌ها را مشخص خواهد کرد.

يارانه نقدي چقدر است؟

ميزان يارانه نقدي که ماهانه به هر خانوار پرداخت خواهد شد، چقدر خواهد بود؟
بررسي‌هاي مهر نشان مي دهد که اين موضوع در کارگروه تحول اقتصادي دولت مطرح و بحثهايي درباره اين باره شده، اما هنوز رقم قطعي يارانه نقدي به تصويب اين کارگروه نرسيده است.

در اين ميان، آنچه چيزي که مشخص است، ظاهرا تيتر سال گذشته رسانه‌ها مبني بر “70 هزار تومان يارانه نقدي به هر ايراني در ماه” منتفي شده است. برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد که يارانه نقدي براي هر نفر بين دو خوشه اول و دوم بين 20 تا 40 هزار تومان خواهد بود.

به عبارت ديگر، يک خانوار پنج نفره در صورتي که در خوشه اول قرار گيرد، احتمالا ماهانه بين 100 تا 150 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهد کرد.

نحوه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و کالاهاي اساسي

آيا در سال 89 قيمت حاملهاي انرژي و کالاهاي اساسي آزاد خواهد شد؟

بررسي‌هاي مهر نشان مي دهد کارگروه تحول اقتصادي دولت سناريوهاي مختلفي در اين باره در دست بررسي دارد اما قطعا اين موضوع به صورت تدريجي و ظرف مدت پنج سال انجام خواهد شد.

اطلاعات رسيده به خبرنگار مهر حاکي از آن است که در سال اول تمرکز بر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با محوريت بنزين خواهد بود، در مورد قيمت گاز، برق و آب نيز شنيده شده است که براي هر خانوار سقف مصرفي تعيين خواهد شد؛ توضيح آنکه به خانوار اعلام مي شود در صورتي که تا آن سقف مصرف داشته باشند، با قيمت يارانه دار و در صورتي که مصرف بيش از آن سقف تعيين شده باشد، به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. البته تدابير تشويقي براي خانوارهايي که کمتر از الگو، مصرف دارند، نيز اتخاذ خواهد شد.

خانوار براي تأييد اصلاح اقتصادي چگونه بايد عمل کند؟

براساس اطلاعيه مرکز آمار ايران، خانوار بايد به سايت اين مرکز به نشاني http://www.amar.org.ir براي تاييد اطلاعات اقتصادي اقدام کنند. زمانبندي مراجعه خانوارها نيز به اين شرح اعلام کرده شده است‌: خانوارهاي يک و دو نفره از سوم تا پنجم بهمن، خانوارهاي 3 نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهاي 4 نفره از نهم تا يازدهم بهمن و خانوارهاي 5 نفره از دوازدهم تا چهاردهم بهمن.

همچنين خانوارهاي ديگر و افرادي که نتوانستند در اين زمانها به سايت مراجعه کنند ، مي توانند از پانزدهم تا بيست و دوم بهمن ماه براي تاييد يا رد اين اطلاعات به سايت مراجعه کنند.

حساب بانکي براي سرپرست خانوار

آيا حساب بانکي جهت دريافت نقدي يارانه ها براي کليه اعضاي خانوار باز خواهد شد؟

براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادي دولت، حساب بانکي فقط براي سرپرست خانوار باز خواهد شد و يارانه نقدي ماهانه به حساب وي واريز خواهد شد، البته تاکنون 10 ميليون کارت عدالت بانکي در اين باره صادر شده و سيستم بانکي نيز براي اجراي اين برنامه اعلام آمادگي کرده است.

پرداخت يارانه نقدي از چه زماني آغاز خواهد شد؟ اطلاعات رسيده به خبرنگار مهر نشان مي دهد پرداخت يارانه نقدي قطعا در فصل بهار 89 عملياتي مي شود، البته به نظر مي رسد اولين يارانه نقدي در ابتداي ارديبهشت سال آينده به حساب سرپرست خانوار واريز شود.

آيا پرداخت يارانه نقدي هميشگي خواهد بود؟ آن طور که مشخص است، پرداخت يارانه نقدي سياستي کوتاه مدت ( احتمالا يک تا دو ساله) خواهد بود. براساس برنامه دولت، اين سياست به تدريجي طي چند سال به نظام جامع تامين اجتماعي تبديل خواهد شد. اگر چه اقتصاددانان مي گويند اگر چيزي به کسي مي دهي، ديگر گرفتن آن بسيار مشکل خواهد بود.

افزايش 11 تا 15 درصدي تورم با هدفمندي يارانه ها

آيا دولت تبعات تورمي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها را پيش بيني کرده است؟

براساس اطلاعات خبرنگار مهر، اين موضوع با محوريت بانک مرکزي مورد بررسي قرار گرفته است.

اين بانک، پيش بيني کرده است با اجراي هدفمندکردن يارنه ها، بين 11 تا 15 درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، البته بايد اشاره کرد که در صورت مديريت درست دولت، تبعات تورمي اين قانون موقتي خواهد بود. پيش بيني شده است که دولت ظرف مدت 14 ماه با تورم ناشي از اين محل دست و پنجه نرم خواهد کرد.

در عين حال، اگر مديريت درستي از سوي دولت در زمان اجراي هدفمندکردن يارانه ها صورت نگيرد، قطعا آن تورم به تورمي پايدار تبديل خواهد شد و در آن صورت، تحقق اهداف اين برنامه کشور با اما و اگر مواجه خواهد شد.

يارانه نقدي به چند ميليون ايراني پرداخت خواهد شد؟

براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادي دولت، 70 درصد مردم ايران مشمول يارانه نقدي مي‌شوند و سياست يارانه غير نقدي نيز براي ساير اقشار جامعه در دست بررسي است. به عبارت ديگر، اگر جمعيت کشور را حدود 73 ميليون نفر برآورد کنيم، حدود 50 ميليون نفر مشمول يارانه نقدي مي شوند.

نتايج راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار چگونه بوده است؟

گزارش مرکز آمار ايران درباره نتايج راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار نشان مي دهد سازمان ثبت احوال 99.6 درصد اين اطلاعات را تائيد کرده است.

راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در بخش تحصيلات 85 درصد، در بخش بيکاري 70 درصد، در بخش خودرو 80 درصد ، در بخش تسهيلات دريافتي از سيستم بانکي 90 درصد و در بخش تحت پوشش سازمانهاي حمايتي 97 درصد گزارش شده است.

منبع: مهر

ژانویه 23rd, 2010 | تعداد بازدید/277 views | دسته بندی : تازه ها
برچسب ها: ، ، ، ،
محمود رضا مرادی مهرآبادی

محمود رضا مرادی مهرآبادی

از سال 1375 فعالیت خود را در حوزه رایانه و هنر آغاز کردم - مدرس فناوری اطلاعات و شاخه های هنری - http://moradiphoto.ir