صفحه اصلی | فرم درخواست / ثبت شکایات | پیش فاکتور | مدیریت پنل پیامکی | همکاری با ما | ورود / ثبت نام فانوشت

رونمایی لایحه بودجه از اوراق قابل انتشار در بورس ۹۶
رونمایی لایحه بودجه از اوراق قابل انتشار در بورس ۹۶

در بند«الف» تبصره ۵لایحه بودجه سال ۹۶به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها اجازه داده شده، با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده ۸۸قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک، منتشر کنند.

  • ۲۰۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی ریالی و ارزی

در بند «ب» نیز به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به‌صورت ریالی و ارزی منتشر کند. در بند ج این تبصره آمده اوراق فروش نرفته قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق است.

  • ۵۰هزار میلیارد ریال صکوک شهرداری‌ها

در بند«د» نیز به شهرداری‌ها اجازه داده شده با رعایت قانون بازار اوراق بهادار تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک منتشر کنند. حداقل ۵۰درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

  • ۷۵هزار میلیارد ریال اسناد خزانه ۳ساله

در بند«ه» تبصره ۵لایحه بودجه ۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه را با سررسید یک تا ۳ سال صادر و به قیمت اسمی تا سقف ۷۵هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد خزانه از پرداخت هرگونه مالیات معاف شده است.

  • انتشار اوراق تسویه خزانه

در بند« و» این تبصره به دولت اجازه داده شده در سال ۹۶بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت تا مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

  • ۱۰۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه سالانه

در بند«ز» تبصره ۵ هم به دولت اجازه داده شده تا ۱۰۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و این اسناد را قبل از پایان سال تسویه کند. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس قابل دادوستد است. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری است.

  • ۵۰هزار میلیارد ریال اوراق ۵ساله

در بند«ح» این تبصره تأکید شده: به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶تـا ۵۰هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا ۵ساله منتشر کند. اصل و سود این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و از محل ردیف‌های مندرج در بودجه و یا سرجمع بودجه تسویه می‌شود.

  • ۵۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی- ریالی

در بند«ط» لایحه بودجه به وزارت نفت اجازه داده شده با تصویب شورای اقتصاد برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف ۵۰هزار میلیارد ریال و با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق اقدام کند.

  • ۳میلیارد دلار اوراق مالی ارزی- ریالی

در بند«ی» به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسید شده، به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف ۳میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی استفاده کند.

  • اموال غیرمنقول دولت؛ پشتوانه صکوک

در بند«ک» این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده برای پشتوانه قرار دادن دارایی‌های دولت در انتشار اوراق صکوک یا سایر اوراق اسلامی سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) را تاسیس کند.

  • انتشار صکوک برای قوه قضاییه و مقننه

براساس این قانون انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.


دسامبر 5th, 2016 | تعداد بازدید/8 views | دسته بندی : تازه ها
محمود رضا مرادی مهرآبادی

محمود رضا مرادی مهرآبادی

از سال 1375 فعالیت خود را در حوزه رایانه و هنر آغاز کردم - مدرس فناوری اطلاعات و شاخه های هنری - http://moradiphoto.ir