صفحه اصلی | فرم درخواست / ثبت شکایات | پیش فاکتور | مدیریت پنل پیامکی | همکاری با ما | ورود / ثبت نام فانوشت

جلسه دوم آموزش گیتار

جلسه دوم آموزش گیتار

بهترین کتاب برای آموزش نت خوانی گیتار کتاب Mel Bay ترجمه آقای امید تولایی می باشد

پس این کتاب را تهیه کنید مطالب بسیار روان درون گیتار گفته شده و فکر نمی کنم جایی دچار مشکل شوید چون به صورت مجازی نمیشه که نت خوانی را به صورت حرفه ای آموزش داد من این کتاب را معرفی کردم تا شما بتوانید همراه با آموزش های مجازی و تمرینات این کتاب یک گیتاریست حرفه ای شوید

برای جلسه دوم نت خوانی از روی کتاب تا صفحه 15 بنوازید و خوب تمرین کنید(تا نتهای روی سیم ر یا سیم چهارم)

به ضرب پا ها دقت کنید همینطور به خط اتحاد ها

سعی کنید نوار یا دیسک مربوط به کتاب را تهیه کنید تا بتوانید به راحتی یاد گیری خودتان را افزایش دهید

ادامه جلسه دوم:


در موسيقی ما يک طرح کلی از نت ها داريم که طی فواصلی از يکديگر قرار ميگيرند. اين فاصله ها به شکلی هستند که فاصله ۲ نت مجاور ۵/۰ پرده هستش. در کل من ۱۳ نت داريم. شکل قرار گيری اين نتها به اين شکل هست:

ر دو سی لا سل فا می ر دو

تمامی فاصله بين اين ۲ نت ۱ پرده هست به جز فواصل بين(می) تا (فا) و (سی) تا (دو).
درسته قبلا گفتيم که فاصله بين هر ۲ نت نيم پرده هست. اما بين اين نتهايی که نتهای پايه موسيقی هستند نتهای ديگری هم وجود دارند که فواصل بين نتها رو نصف ميکنند. البته باز هم همان استثناها وجود داره. يعنی بين (می) تا (فا) و (سی) تا (دو) نت ديگری وجود نداره.

اين نتهايی که اين فواصل رو نصف ميکنن توسط ديز که با شکل (#) نشان داده ميشود و بمل که با شکل (‌b) نشان داده ميشود نشان داده ميشود. ديز همواره نيم پرده به جلو ميبره و بمل نيم پرده به عقب… به طور مثال فاصله بين نتهای (سل) تا (لا) رو نتهای (سل#) و (لاb) پر کرده این که البته این 2 نت یکی هستند و 2 تا به حساب نمیان. این نتها این فاصله یک پرده میان 2 نت پایه رو به 2 نیم پرده نقسیم میکنند.
پس در حقیقت در مورد استثنا ها (می#) همان (فا) میشه. چون فاصله بین (می) و (فا) نیم پرده بود و وقتی (می) توسط (#) نیم پرده جلو بره میشه همون (فا).

خوب این در مورد طرح کلی نتها بود. حالا در مورد گیتار صحبت میکنیم.

اول از همه بگم که به 3 سیم بالای گیتار که صدای بم دارن میگن Bass و به 3 سیم نایلونی پایین گیتار که صدای زیر میدن میگن String.

طریقه شمارش سیمها هم از اول سیم از پایین هست و تا آخرین سیم Bass که سیم 6 هست ادامه پیدا میکنه. طرح نتها در سیمهای گیتار به این شکل هست:

String 1 : سیم (1) : می (زیر) : E
String 2 :
سیم (2) : سی : B
String 3 :
سیم (3) : سل : G
Bass 1 :
سیم (4) : ر : D
Bass 2 :
سیم (5) : لا : A
Bass 3 :
سیم (6) : می (بم) : E

ملاحظه میکنید که صدا از بالا یعنی از سیم 6 به پایین رو به بم شدن میگذاره.
نت ها از سیم 6 به پایین به شکل زیر میشه : می لا ر سل سی می.
که برای بهتر حفظ شدن این نتها اون رو به این شکل میخونن: ملا رسول سیمی! (:

حالا اگر بخوایم یک فرت (Fret) دلخواه روی دسته و روی یک سیم دلخواه رو انتخاب کنیم و نام نت اون رو بدونیم باید به طریقه زیر عمل کنیم.

(فرت همان میله های فلزی باریکی هست که روی دسته رو به فواصل متعدد تقسیم میکنه)

1- نت اون سیم رو در نظر میگیریم. از روی کوکها که در قبل توضیح دادم! (همان نت سیمهایی که گفته شد!) (برای ابتدا از روی طرح کلی نتها)
2-
با توجه به این که فاصله هر فرت نیم پرده هست و با توجه به طرح کلی نتها که در ابتدا گفته شد، نیم پرده نیم پرده به سمت پایین دسته میرویم تا به نت دلخواه برسیم.
به طور مثال فرت ده روی سیم چهار نت (دو) میباشد. توجه داشته باشید که کوک این سیم (ر) هستش.
یا فرت چهار روی سیم پنج نت دو دیز (دو#) هستش.

نت های مترادف(آنارمونيک):

دو نت که هم اسم نبوده ولی صدايشان يکی باشد؛مترادف يا آنارمونيک ناميده می شود.

اگر نت بم(نت اول) يک فاصله را نيم پردهء کروماتيک پائين يا نت زير (نت دوم) را نيم پرده کروماتيک بالا ببريم فاصله دورتر می شود ؛ولی تعداد فاصله های ميانی آن ثابت می ماند.

مثلآ اگر فاصلهء چهارم درست را که از دو پرده و يک نيم پرده تشکيل شده است ؛ به اندازهء نيم پردهء کروماتيک دور کنيم تبديل به فاصلهء چهارم افزوده می شود.

اگر نت بم (اول) يک فاصله را نيم پردهء کروماتيک بالا يا نت زير (نت دوم) را نيم پرده کروماتيک پائين بياوريم فاصله نزديک تر می شود ؛ ولی باز هم تعداد فاصله های ميانی آن ثابت می ماند.

مثلآ اگر فاصلهء سوم بزرگ را که از دو پرده تشکيل شده به اندازهء نيم پرده کروماتيک نزديک تر کنيم ؛ به فاصلهء سوم کوچک تبديل می شود.

بنابراين؛ اگر از فاصلهء بزرگ نيم پردهء کروماتيک کسر شود به فاصلهء کوچک تبديل می شود.

اگر از فاصله کوچک و درست نيم پردهء کروماتيک کسر شود به فاصلهء کاسته تبديل ميشود.

اگر به فاصلهء بزرگ و درست نيم پردهءکروماتيک اضافه شود به فاصلهء افزوده تبديل می شود.

اگر به فاصلهء افزوده نيم پردهءکروماتيک اضافه شود به فاصلهء افزوده تر تبديل ميشود.

برای فاصلهء کاسته هم همينطور است.

دو نت که هم اسم نبوده ولی صدايشان يکی باشد؛مترادف يا آنارمونيک ناميده می شود.

اگر نت بم(نت اول) يک فاصله را نيم پردهء کروماتيک پائين يا نت زير (نت دوم) را نيم پرده کروماتيک بالا ببريم فاصله دورتر می شود ؛ولی تعداد فاصله های ميانی آن ثابت می ماند.

مثلآ اگر فاصلهء چهارم درست را که از دو پرده و يک نيم پرده تشکيل شده است ؛ به اندازهء نيم پردهء کروماتيک دور کنيم تبديل به فاصلهء چهارم افزوده می شود.

اگر نت بم (اول) يک فاصله را نيم پردهء کروماتيک بالا يا نت زير (نت دوم) را نيم پرده کروماتيک پائين بياوريم فاصله نزديک تر می شود ؛ ولی باز هم تعداد فاصله های ميانی آن ثابت می ماند.

مثلآ اگر فاصلهء سوم بزرگ را که از دو پرده تشکيل شده به اندازهء نيم پرده کروماتيک نزديک تر کنيم ؛ به فاصلهء سوم کوچک تبديل می شود.

بنابراين؛ اگر از فاصلهء بزرگ نيم پردهء کروماتيک کسر شود به فاصلهء کوچک تبديل می شود.

اگر از فاصله کوچک و درست نيم پردهء کروماتيک کسر شود به فاصلهء کاسته تبديل ميشود.

اگر به فاصلهء بزرگ و درست نيم پردهءکروماتيک اضافه شود به فاصلهء افزوده تبديل می شود.

اگر به فاصلهء افزوده نيم پردهءکروماتيک اضافه شود به فاصلهء افزوده تر تبديل ميشود.

برای فاصلهء کاسته هم همينطور است.

اینی که من الان می گم درباره وضعیت دست چپ هستش :

همون طور که می دونین اسامی انگشت های دست چپ بصورت زیر هست:

انگشت نشانه 1

انگشت میانی 2

انگشت انگشتری 3

انگشت کوچک 4

انگشتان دست چپ را باید از مفاصل به خصوص از بند اول کاملا شکسته و از نوک کاملا بطور چکشی بر روی سیم ها قرار دهید.  انگشتان 2و3 باید کاملا موازی فرت ها و انگشتان 1و4  با قوس کوچکی به بیرون روی سیم ها قرار می گیرند . دقت کنید به کتف و آرنج و مچ هیچ نیروی عضلانی وارد نکنید و انگشتان تا جای ممکن موازی فرت ها قرار بگیرند.

انگشت شست پشت دسته گیتار تقریبا پشت انگشت 2 یا بین انگشت 1و2 موازی با سایر انگشتان و فرت های گیتار قرار می گیرد . دقت کنید شست از بالای لبه دسته گیتار دیده نشود . کف دست تا جای ممکن  باید بطرف داخل و دسته گیتار و سطح کف دست تقریبا موازی لبه دسته گیتار قرار گیرد . و برای اینکه کف دست موازی سطح لبه دسته گیتار قرار گیرد مفصل انتهایی انگشتان 1و4 باید به یک اندازه تا لبه دسته گیتار فاصله داشته باشند . در ضمن کف دست نباید به لبه دسته گیتار بچسبد.

و این هم از وضعیت صحیح دست راست :

همون طور که می دونین اسامی انگشتهای دست راست هم بصورت زیر هستش:

انگشت شست p

انگشت نشانه i

انگشت میانی m

انگشت انگشتری a

آرنج را بر روی لبه قوس بزرگ بدنه گیتار قرار دهید به طوری که کتف شما در حالت کاملا راحت قرار گیرد . برای اینکه درستی وضعیت دست راست خود را امتحان کنید دست خود را از آرنج به حالت عضلانی بکار نرفته باشد .

مچ دست راست باید حدود 4 انگشت از بدنه گیتار فاصله داشته باشد . در این حالت انگشت های خود را از مفاصل چنانکه یک گوی در دست شما قرار دارد خم کرده و انگشت های a و m و i را به ترتیب روی سیم های اول و دوم و سوم گیتار قرار دهید . انگشت p را به اندازه یک بند انگشت جلوتر از سایر انگشت ها قرار دهید . دقت کنید بین انگشتان دست راست هیچ گونه درزی نباشد .

اگر تمام شرایط بالا را رعایت کرده اید آماده اید تا ضربه زدن بر روی گیتار را یاد بگیرید.

جولای 17th, 2009 | تعداد بازدید/224 views | دسته بندی : تازه ها
محمود رضا مرادی مهرآبادی

محمود رضا مرادی مهرآبادی

از سال 1375 فعالیت خود را در حوزه رایانه و هنر آغاز کردم - مدرس فناوری اطلاعات و شاخه های هنری - http://moradiphoto.ir